Jak możemy pomóc

W ramach tego projektu oferujemy:

 1. Pomoc prawna - dzięki niej otrzymasz konkretne informacje, wskazówki jak korzystać z przysługujących praw, jak ścigać sprawców przestępstw i jak dochodzić swoich roszczeń. Mamy doświadczonych prawników, którzy od lat zajmują się pomocą zarówno pokrzywdzonym (prawo i procedura karna) jak i poszkodowanym (prawo o procedura cywilna). Zakładamy również pracę mediatorów jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów. 
 2. Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna - może dać Ci szansę na wyjście z traumy, oraz uzyskanie siły potrzebnej do poradzenia sobie z problemami i negatywnymi doświadczeniami.
 3. Pomoc tłumacza – w sytuacjach niemożności lub trudności w posługiwaniu się językiem polskim wsparcie osoby tłumacza ułatwi skorzystanie z pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, pomoże w dochodzeniu do sprawiedliwości.
 4. Pomoc tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika – umożliwi osobom z ograniczonym kontaktem lub bez kontaktu uzyskanie pomocy prawnej, psychologicznej materialnej czy medycznej.
 5. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych - w sytuacji pokrzywdzenia możesz skorzystać z tego rodzaju pomocy po uprzednim przeanalizowaniu Twojej sytuacji jak i dokumentacji, w tym medycznej. 
 6. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem – realizacja tego zadania umożliwi zapobieżenie wypadnięcia pokrzywdzonych zwłaszcza w młodym wieku poza nawias edukacji i zapobiegnie ich wykluczeniu społecznemu. .
 7. Udział w szkoleniach i kursach – co pomoże Ci w podniesieniu kompetencji i zbudowaniu poczucia decydowania o sobie.
 8. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania – w przypadkach utraty schronienia w wyniku przestępstwa. 
 9. Finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych - umożliwi poprawienie sytuacji finansowej oraz da czas na podjęcie z pomocą specjalistów odpowiednich działań naprawczych.
 10. Finansowanie kosztów przejazdu - umożliwi skorzystanie z pomocy specjalistów.
 11. Pokrywanie kosztów żywności i bonów żywnościowych - abyś mógł skorzystać z innych form pomocy i wsparcia trzeba najpierw zadbać o podstawową egzystencję.
 12. Finansowanie kosztów zakupu odzieży - jest uzupełnieniem pomocy materialnej.
 13. Finansowanie kosztów zorganizowanego wypoczynku – obóz wspinaczkowy to innowacyjna forma socjoterapii przeznaczona dla młodzieży. Efektem będzie przepracowanie urazów i traum w przyjaznym środowisku pod okiem specjalisty, uzyskanie większej odporności na stres, nabycie wiary we własne siły i poczucie sprawstwa.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 5 styczeń 2016, 10:20