Jak zostać uczestnikiem i jak otrzymać pomoc

W celu umówienia się na spotkanie z prawnikiem, psychologiem lub psychiatrą należy zadzwonić, przyjść do naszego Ośrodka lub wysłać maila.

Pomocy udzielamy w Ośrodkach na terenie:

  1. Województwa śląskiego: Częstochowa, Zawiercie, Koszęcin;
  2. Województwa łódzkiego: Radomsko, Piotrków Trybunalski, Wieluń;

W naszych Ośrodkach osoba pokrzywdzona przestępstwem może uzyskać bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną a także wparcie rzeczowe/finansowe. Każda sytuacja oceniana jest indywidualnie na podstawie złożonego wniosku oraz dołączonej dokumentacji. Osoba pierwszego kontaktu pomaga pokrzywdzonemu wypełnić wniosek, instruuje o przysługujących prawach, koniecznej dokumentacji a także umawia na spotkanie z prawnikiem, psychologiem, psychiatrą.

Wsparcie rzeczowe lub finansowe udzielane jest na podstawie kompletnej dokumentacji oraz opinii specjalistów z naszego Ośrodka jak i w uzasadnionych przypadkach również z spoza Ośrodka np. lekarza, rehabilitanta, pracownika socjalnego, asystenta rodziny itp. Decyzję o przyznaniu wsparcia rzeczowego lub finansowego podejmuje Komisja Opiniująca w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty złożenia niezbędnej dokumentacji. Komisja Opiniująca może podjąć decyzję pozytywną lub negatywną oraz może wnioskować o uzupełnienie informacji na temat sprawy i właściwej dokumentacji. Od decyzji Komisji Opiniującej nie przysługuje odwołanie.

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest dostępny TUTAJ.

Adresy Ośrodków:

1. Województwo śląskie

Infolinia: 792 664 266

poniedziałek, czwartek, piątek: 15.00 -18.00

wtorek, środa: 8.00-13.00

sobota: 12.00-15.00

2. Województwo łódzkie:

  • Radomsko, ul. Kościuszki 10 budynek C, tel. 791 662 966 w godzinach pracy Ośrodka mail: radomsko@macierz.pl
  • Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 13 tel. 791 669 366 w godzinach pracy Ośrodka mail: piotrkow@macierz.pl
  • Wieluń, ul. Joanny Żubr 37 tel. 791 664 566 w godzinach pracy Ośrodka mail: wielun@macierz.pl

Infolinia: 795 663 466

poniedziałek, czwartek, piątek: 15.00 -18.00

wtorek, środa: 8.00-13.00

sobota: 12.00-15.00

Ostatnia modyfikacja: niedziela, 26 luty 2017, 22:24