Członkowie Stowarzyszenia

mgr Anna Zajic - pedagog, ze specjalnością resocjalizacja, edukator, lider "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców", Studia Podyplomowe z zakresu Wychowania Rodzinnego i Seksualnego — KUL, Socjoterapii i Zarządzania Oświatą, szkolenia w Centrum Mediacji Rodzinnych i Psychoterapii w Katowicach. Instruktor programu „Interwencja Profilaktyczna w szkole” na podstawie Instytutu Neurologii i Psychiatrii w Warszawie, „Golden FIVE”, "Zagubiona Nastolatka”. Ukończone szkolenia m.in. z zakresu Terapii Systemowej Rodzin; zachowań asertywnych; realizacji programów profilaktycznych „Siedem kroków”, „Spójrz inaczej”, „Nasze Spotkania”. Animator „Spotkań Małżeńskich”. Wieloletnia praktyka w pracy z rodziną.

mgr Małgorzata Nitecka – psycholog, doświadczenie w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy, osobami współuzależnionymi, osobami w kryzysie, osobami z chorobą nowotworową, osobami bezrobotnymi. Pracownik Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie. Kwalifikacje: „Terapia grupowa dla osób z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i strrat prokreacyjnych”, Certyfikat Terapeuty Programu Simontona – terapia dla osób chorych onkologicznie, szkolenia z zakresu Interwencji Kryzysowej, szkolenia dot. pracy ze sprawcą przemocy domowej, ukończona Szkoła Trenerów przy PTP.

mgr Bernadetta Kocela – pedagog. Studia Podyplomowe Z Profilaktyki i Prewencji Uzależnień – UKSW. Studium Życia Rodzinnego, cykl Szkoleń z zakresu Interwencji Kryzysowej. Doświadczenie w pracy z rodziną i osobami uzależnionymi i w kryzysie.

ks.Grzegorz Płaneta – prezbiter archidiecezji częstochowskiej, mediator rodzinny, psychoterapeuta, instruktor wspinaczki sportowej i alpinista. Ksiądz, 11 lat pracy w katechezie i na parafii. Od 2011 r. skierowany do duszpasterstwa specjalistycznego. Rekolekcjonista. Asystent duchowy Spotkań Małżeńskich w Częstochowie i Irlandii. Mediator rodzinny (absolwent Centrum Mediacji i Psychoterapii w Katowicach). Przez 3 lata terapeuta w Stacjonarnym Ośrodku Reintegracji Społecznej. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin (organizowanym przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku z atestacją Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Instruktor wspinaczki sportowej i alpinista. Przez wiele lat organizator i kierownik obozów wędrownych, wspinaczkowych, kolonii dla dzieci i młodzieży. Dla dorosłych trekkingów oraz wspinaczki w Alpach. (moja strona: www.czogori.pl)

mgr Konrad Sawicki – radca prawny, absolwent prawa i prawa kanonicznego KUL, udzielający pomocy prawnej w ramach Poradni Rodzinnej, specjalista w ramach projektu „Centrum Edukacji Prawnej i Księgowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”.

mgr Żaneta Pacud – absolwentka prawa i europeistyki UAM w Poznaniu, prowadząca konsultacje w zakresie prawa dla organizacji pozarządowych, kierownik projektu „Centrum Edukacji Prawnej i Księgowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”.

mgr Magdalena Sawicka – psycholog, teolog, mgr Nauk o Rodzinie, członek Ligi „Małżeństwa Małżeństwu”, Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.

mgr Izabela Jacewicz – pedagog, mediator rodzinny, edukator rodzinny, studia podyplomowe z zakresu: „Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży”, dające kwalifikacje do udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i całym rodzinom” (UŚ Katowice), oligofrenopedagogiki, zawodoznawstwa, zarządzania Oświatą. Kurs: „Sposoby radzenia sobie z agresją własną i cudzą”. Certyfikat Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia Paula Dennisona.

mgr Agnieszka Kuliś – pedagog, mediator rodzinny, edukator rodzinny, studia podyplomowe z zakresu: „Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży”, dające kwalifikacje do udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i całym rodzinom” (UŚ Katowice). Kurs: „Sposoby radzenia sobie z agresją własną i cudzą”. Certyfikat Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia Paula Dennisona.

mgr Aleksandra Nitkiewicz  – polonistka, redaktor „Niedzieli” i dziennikarz, coach. Pomysłodawca i koordynator Szkoły Rodzenia „Dobrze Urodzić”. Autorka albumu „Obudźmy miłość” oraz wielu artykułów prasowych, współautorka książki „Mama, Tata… Start". Szczęśliwa żona, matka 4 dzieci.

mgr Beata Zielonka – pedagog, studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, socjoterapii, zawodoznawstwa. Kursy i szkolenia dotyczące komunikacji i barier komunikacyjnych, interwencji profilaktycznej, współpracy z rodzicami. Ukończony kurs: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

mgr Aneta Sikora – psycholog, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

mgr Maria Iwańczak – pedagog, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

mgr Marzanna Sokołowska  pedagog, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, animator "Spotkań Małżeńskich"

mgr Jerzy Nitkiewicz – prawnik

mgr Bernadeta Dudzic – trener i doradca psychologiczny, teolog, studia podyplomowe „Studium Życia Rodzinnego” KUL, Studium Pomocy Psychologicznej IPZ Warszawa, Szkoła Trenerów „Sieć”” Wrocław, Studium Poradnictwa SPCH Warszawa

 

Nie będący członkami Stowarzyszenia

mgr Barbara Janicka – prawnik, psychoterapeuta

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 styczeń 2018, 21:49