Warsztaty

Sensowne Warsztaty

Zapraszamy na cykl spotkań  w kierunku dojrzałości emocjonalnej i duchowej w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Daj sobie szansę na zmianę

Zmiana boli, stresuje i napawa ogromnym  strachem, a strach  paraliżuje i nie dopuszcza do zmiany. Lęk ograbia z wszelkiego dobra, które mogłoby być owocem zmiany, odbiera wszelką nadzieję.

Żeby coś zmienić potrzebujemy  motywacji i ogromnego wsparcia ze strony innych, aby mieć siłę otworzyć się na lekarstwo prawdy o sobie i swoim życiu.

Zmiana jest możliwa i wielu jej doświadczyło.

Może nie zaszkodzi spróbować.

Pomyśl, jak by to było gdybyś…

 • Znalazł się w środowisku:
  • gdzie wszyscy są równi względem problemów z którymi się zmagają
  • gdzie możesz zaufać innym, bo inni zaufali tobie
  • gdzie poczuł byś się zaakceptowany i przyjęty
 • doświadczył życzliwości  i wsparcia
 • spróbował zrozumieć siebie i motywy swego postępowania
 • odnalazł odpowiedzi na niektóre swoje pytania
 • stawił wraz innymi czoła swoim lękom
 • wszedł na drogę rozwoju
 • przekonał się że konflikty wewnętrzne i zewnętrzne nie oznaczają końca świata i można coś z nimi zrobić
 • pozwolił sobie na  “wylanie oliwy “ na swoje rany bez rozdrapywania ich
 • postawił sobie jakiś cel i zrealizował go
 • zaczął odzyskiwać kontrolę nad swoim życiem
 • nauczył się rozpoznawać za co odpowiadasz i w jakim stopniu
 • mógł coś zrobić z obezwładniającym poczuciem winy
 • wiedział , gdzie i kiedy możesz sobie odpuścić
 • zaczął wychodzić ze swoich uzależnień
 • zrozumiał, że prawdziwa miłość nie chroni drugiego przed konsekwencjami jego złego postępowania i zaczął wychodzić ze współuzależnienia
 • odnalazł najważniejszy dla ciebie powód dla którego warto żyć, swoją wartość, wyjątkowość i to, że nikt nie może cię zastąpić
 • zaufał nadziei, że nie wszystko stracone

Metoda 12 kroków w oparciu  o spotkania grupowe doskonale sprawdziła się w ruchu AA i została odkryta metodą prób i błędów na jego użytek. Przez lata udowodniła swoją skuteczność przede wszystkim jako “wehikuł zmiany”, niezależnie od zakresu problemów.  Jak każda metoda, jest tylko narzędziem wspierającym chęć zmiany.

Spotkania łaczą własną refleksję w kontekście codziennego życia w oparciu o otrzymane materiały oraz pracę w grupie. Materiały zawierają teksty biblijne oraz pytania pomagające  zaobserwować własne mechanizmy myślenia i funkcjonowania. Refleksja psychologiczna toruje niejako drogę do tego, aby inaczej – głębiej – i bardziej prawdziwie podchodzić do tych tekstów,  by bardziej otwierać się na prawdę, którą mogą wnieść do codziennego życia.

Spotkanie w grupie obejmuje dzielenie się rezultatami swoich przemyśleń, pytaniami, wątpliwościami, wymianę doświadczeń, dawanie i uzyskiwanie wsparcia, słuchanie.Grupa jest miejscem przepracowania swoich problemów – jest szansą na uzyskanie nowego zrozumienia i pozytywnego doświadczenia siebie w kontekście relacji. To doświadczenie z kolei ma wartość terapeutyczną .

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Ilość spotkań –  12 spotkań, 2 razy w miesiącu,
Koszt – Koszt materiałów na wszystkie spotkania wynosi 50 zł. Każde spotkanie jest płatne, koszt spotkania wynosi 50 zł. (min. 2 godziny)

Na bezpłatnym   spotkaniu informacyjnym  dokonuje się  płatności  za materiały oraz pierwsze i ostatnie spotkanie: 50zł+50zł+50zł = 150zł.

Osoba prowadząca: Bernadeta Dudzic, trener i doradca psychologiczny, teolog

Zapisy tel. 781 69 79 72
Sekretariat Stowarzyszenia: 605 607 696
 

„Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze, ucząc dzieci odpowiedzialnej postawy?”

Wychowanie do wartości”- psychoedukacyjny warsztat umiejętności wychowawczych poszerzający tematykę odpowiedzialności dziecka za swoje zachowania. Opracowany na podstawie publikacji i doświadczeń dr Aleksandry Karasowskiej.

O warsztacie

Sytuacja, w której dziecko łamie normy społeczne stawia dorosłych wobec konieczności interweniowania. Muszą oni podjąć działania wychowawcze, które powstrzymają złe zachowanie, a także zapobiegną podobnym problemom w przyszłości. Ważną kwestią jest nie tylko poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia samodyscypliny ale uczenie rozumowania moralnego - im wyższy jest poziom rozumienia sytuacji w odniesieniu do norm moralnych, tym bardziej zachowanie jest spójne z tymi normami (Kohlberg, Candee, 1984).

Posiadając odpowiednią wiedzę i umiejętności dorosły może wykorzystać trudne sytuacje wychowawcze do wyprowadzenia dobra z niewłaściwego zachowania dziecka.

Tematyka zajęć:

 1. Model wychowania w oparciu o wartości – od destrukcji do zadośćuczynienia.
 2. Ćwiczenia praktyczne- zastosowanie modelu do rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych.
 3. Wprowadzenie i umacnianie zasad i wartości w grupie/rodzinie.
 4. Zastosowanie narzędzi wychowawczych tak, aby sprzyjały umacnianiu wartości.

Adresaci:

Warsztat skierowany jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników socjalnych rodziców oraz do realizatorów programu „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” .

Trwa 20 godzin - 2 dni.

Termin: 29.09.-30.09.2017.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 605 607 696
Anna Zajic – koordynator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w województwie śląskim.
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ”.

 

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 styczeń 2018, 09:31