Dialog motywujący

Szkolenie Dialog Motywujący – skuteczna metoda rozwijania motywacji do zmiany

W dniach 5,6 oraz 26 października odbyło się szkolenie „Dialog Motywujący” – skuteczna metoda rozwijania motywacji do zmiany. Mieliśmy przyjemność gościć Panią Olgę Mrozowską – psychologa,trenera Dialogu Motywującego, certyfikowanego terapeutę motywującego PolskiegoTowarzystwa Terapii Motywującej, a także członkini międzynarodowej siecitrenerów DM (Motivational Interwieving Network of Trainers) założonej przeztwórców Dialogu.

Na szkoleniu dowiedzieliśmy się między innymi jak powinniśmy zwiększać efektywność współpracy z klientem, reagować na niepewność, brak gotowości, lub niechęć osoby do zmiany, a także jak wydobyć i rozwijać wewnętrzną motywację osoby do wprowadzenia zmiany, mimo często pojawiających się obaw lub niepewności z nią związanych.

Szkolenie trwało w sumie 24h. To był bardzo cenny czas.

O kolejnych szkoleniach będziemy informować na bieżąco.