Warsztaty kulinarne

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku szkolnym do udziału w bezpłatnych warsztatach kulinarnych. Zajęcia mają na celu integrację środowisk dziecięcych, promowanie zachowań prozdrowotnych oraz rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności i kreatywności.

Termin: 15 lipca 2021 roku godz. 16.00 – 19.00

Miejsce: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz”

Zapisy pod nr tel.: 605 607 696

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Zapraszamy!