605 607 696
biuro@macierz.pl

Home

ZOSTAŁEŚ POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM?

WYSTĘPUJESZ W CHARAKTERZE ŚWIADKA?

Aktualności

NASZ ZESPÓŁ

AGNIESZKA KULIŚ

mgr Agnieszka Kuliś – pedagog, mediator rodzinny, edukator rodzinny. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii kierunek Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży (UŚ w Katowicach) oraz Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia…

ELŻBIETA KUCHARSKA

mgr Elżbieta Kucharska- pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany. Studia wyższe mgr na kierunku pedagogika szkolna, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej ze specjalnością rewalidacja głuchych i niedosłyszących, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej ze specjalnością w zakresie oligofrenopedagogiki. Umiejętność posługiwania się językiem migowym. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą…

IZABELA JACEWICZ

mgr Izabela Jacewicz – pedagog, oligofrenopedagog, mediator rodzinny, doradca zawodowy. Ukończone studia podyplomowe w zakresie „Psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży” oraz kurs „Zmiana jest możliwa” w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, edukator rodzinny w oparciu o „Program Wzmacniania Rodziny”. Posiada wieloletnie doświadczenie…

JUSTYNA KRUKOWSKA

mgr Justyna Krukowska – psycholog, trener umiejętności społecznych. W 2014 roku ukończyła Uniwersytet Humanistyczno – Społeczny w Warszawie na kierunku psychologii oraz w 2017 roku Studia Podyplomowe na kierunku Pedagogiki nauczycielskiej. Od 2010 roku związana z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Psychologów „MACIERZ”. Ukończyła kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach…

JUSTYNA ZAŁĘCKA

mgr Justyna Załęcka – psycholog, psychoterapeuta systemowy, koordynator opieki paliatywnej. Specjalizuje się w konsultacjach psychologicznych, psychoterapii, diagnozowaniu pacjentów po próbach samobójczych, okaleczeniach, po doświadczeniach przemocy domowej. Pracuje z pacjentami i ich rodzinami.  Posiada dwuletnie doświadczenie w realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem…

KATARZYNA ANNA KUŚMIEREK

dr n. hum. Katarzyna Anna Kuśmierek – psycholog kliniczny, socjolog, zdrowia, pedagog-terapeuta, socjoterapeutka, oligofrenopedagog, specjalista zaburzeń neurorozwojowych dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi.  Od 2006 r. prowadzi prywatną praktykę specjalistyczną, zajmując się diagnozą, terapią i psychoedukacją dzieci, młodzieży…

KATARZYNA WRÓŻ

mgr Katarzyna Wróż – psycholog, terapeuta, oligofrenopedagog, teolog. Uzyskała Certyfikat Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży na Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Ukończyła szkolenie pierwszego stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania oraz szereg szkoleń ze Stosowanej Analizy Zachowania szczególnie przydatnych do pracy z dziećmi z autyzmem. Jest Certyfikowanym Trenerem Sensoplastyki oraz Trenerem Umiejętności Społecznych.…

ks. GRZEGORZ PŁANETA

ks.Grzegorz Płaneta – Ksiądz katolicki. Proboszcz. Asystent duchowy Spotkań Małżeńskich w Częstochowie i Irlandii. Kapelan GOPR Grupa Jurajska. Mediator rodzinny (absolwent Centrum Mediacji i Psychoterapii w Katowicach). Przez 3 lata terapeuta w Stacjonarnym Ośrodku Reintegracji Społecznej. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin (organizowanym przez Fundację Rozwoju…

URSZULA TRĘDA

Urszula Tręda – Inżynier  Ogrodnictwa specjalność Kształtowanie Terenów Zieleni – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach. Od 2017 roku pracuje jako  Osoba Pierwszego Kontaktu w  Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom Przestępstw w Piotrkowie Trybunalskim. Pracuje również jako asystent Posła w Biurze Poselskim Elżbiety Radziszewskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Wolontariuszka …

MAŁGORZATA WILK

mgr Małgorzata Wilk – absolwentka Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Podyplomowych Studiów Rodziny KUL oraz Szkolenia z Mediacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuje od wielu lat z osobami młodymi przygotowującymi się do małżeństwa, a także jako mediator z małżonkami przeżywającymi kryzys swojej relacji. Wieloletni doradca rodzinny. Posiada doświadczenie w…

BEATA ZIELONKA

mgr Beata Zielonka– pedagog, studia podyplomowe z: surdopedagogiki, socjoterapii, zawodoznawstwa, w zakresie rewalidacji z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego. Kurs kwalifikacyjny z: terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki. Kursy i szkolenia dotyczące komunikacji i barier komunikacyjnych, interwencji profilaktycznej, współpracy z rodzicami. Realizator Szkoły dla Rodziców…

WYŚLIJ DO NAS PYTANIE

Copyright Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów MACIERZ © 2018. Projekt przygotował FULLPIXEL