Razem dla dobra wspólnego

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „Macierz” rozpoczęło z dniem 1 marca 2011 r. realizację projektu„Razem dla dobra wspólnego”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.3 – „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „Macierz” rozpoczęło z dniem 1 marca 2011 r. realizację projektu „Razem dla dobra wspólnego”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.3 – „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Realizacja projektu ma w założeniu doprowadzić do zwiększenia aktywności i integracji mieszkańców miejscowości Koszęcin, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia społecznego. Działania, które zostaną podjęte w ramach realizacji projektu obejmują:

Kreatywne warsztaty „Czas kobiet”:
Pprowadzenie zdrowego trybu życia, wizaż i stylizacja, poznanie własnych zasobów „źródła mojej siły” – cykl 4 spotkań, rozpoczęcie zajęć 7.04.2011 r. godz. 16.30 w Klubie Radość w Koszęcinie, przy ul. Powstańców Śląskich 15. Zapisy: Fundacja św. Józefa Opiekuna, Koszęcin, ul. Lubliniecka 20 pon-pt w godz. 10-12

Kurs prawa jazdy połączony z kursem przedstawiciela handlowego:
Rozpoczęcie zajęć 5.04.2011 r. godz. 16.30 W Gimnazjum (Zespół Szkół im. Jana Pawła II) w Koszęcinie, ul. Jana III Sobieskiego 7, zapisy: Fundacja św. Józefa Opiekuna, Koszęcin, ul. Lubliniecka 20 pon-pt w godz. 10-12.

Koncert muzyki poważnej, połączony z prelekcją na temat zagrożeń uzależnieniami
Odbędzie się w Domu Kultury w Koszęcinie przy ul. Jana III Sobieskiego 11a w dniu 31 marca, godz. 19; wstęp wolny, miejscówki: Fundacja św. Józefa Opiekuna, Koszęcin, ul. Lubliniecka 20 pon-pt w godz. 10-12.

Koncert muzyki rozrywkowej połączony z prelekcją na temat integracji społeczności lokalnej
Odbędzie sę na zakończenie roku szkolnego 2010/2011, w Domu Kultury w Koszęcinie przy ul. Jana III Sobieskiego 11a, wstęp wolny, miejscówki: Fundacja św. Józefa Opiekuna, Koszęcin, ul. Lubliniecka 20 pon-pt w godz. 10-12.

Warsztaty dla rodziców i wychowawców
Rozpoczęcie zajęć 11.05.2011r. godz. 16.00 w Klubie Radość w Koszęcinie, przy ul. Powstańców Śląskich 15. Zapisy: Fundacja św. Józefa Opiekuna, Koszęcin, ul. Lubliniecka 20 pon-pt w godz. 10-12.

Warsztaty dla młodzieży „Chcę być”
Rozpoczęcie zajęć 18.04.2011r. godz. 16.30 w Klubie Radość w Koszęcinie, przy ul. Powstańców Śląskich 15, zapisy: Fundacja św. Józefa Opiekuna, Koszęcin, ul. Lubliniecka 20 pon-pt w godz. 10-12.

Wszystkie przewidziane działania skierowane są do mieszkańców Koszęcina.

Projekt realizowany będzie od 1 marca do 31 lipca 2011 r.

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są w Biurze Projektu, Częstochowa przy ul. Nowowiejskiego 3

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wszelkie informacje dotyczące Projektu można uzyskać pod numerem telefonu 607 684 585. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w projekcie.