„Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze, ucząc dzieci odpowiedzialnej postawy?”

Wychowanie do wartości– psychoedukacyjny warsztat umiejętności wychowawczych poszerzający tematykę odpowiedzialności dziecka za swoje zachowania. Opracowany na podstawie publikacji i doświadczeń dr Aleksandry Karasowskiej.

O warsztacie

Sytuacja, w której dziecko łamie normy społeczne stawia dorosłych wobec konieczności interweniowania. Muszą oni podjąć działania wychowawcze, które powstrzymają złe zachowanie, a także zapobiegną podobnym problemom w przyszłości. Ważną kwestią jest nie tylko poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia samodyscypliny ale uczenie rozumowania moralnego – im wyższy jest poziom rozumienia sytuacji w odniesieniu do norm moralnych, tym bardziej zachowanie jest spójne z tymi normami (Kohlberg, Candee, 1984).

Posiadając odpowiednią wiedzę i umiejętności dorosły może wykorzystać trudne sytuacje wychowawcze do wyprowadzenia dobra z niewłaściwego zachowania dziecka.

Tematyka zajęć:

  1. Model wychowania w oparciu o wartości – od destrukcji do zadośćuczynienia.
  2. Ćwiczenia praktyczne- zastosowanie modelu do rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych.
  3. Wprowadzenie i umacnianie zasad i wartości w grupie/rodzinie.
  4. Zastosowanie narzędzi wychowawczych tak, aby sprzyjały umacnianiu wartości.

Adresaci:

Warsztat skierowany jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników socjalnych rodziców oraz do realizatorów programu „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” .

Trwa 20 godzin – 2 dni.

Termin: 29.09.-30.09.2017.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 605 607 696
Anna Zajic – koordynator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w województwie śląskim.
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ”.