PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Warsztaty dla młodzieży.

Z ogromną radością rekomendujemy Państwu cykl czterech warsztatów dla młodzieży od 13 do 18 lat dotyczących: – radzenia sobie z emocjami, – motywowania do podejmowania decyzji i aktywności – poprawy komunikacji – oraz wzrostu zaufania w grupie. W dobie pandemii wypracowanie powyższych kompetencji wydaje się szczególnie naglące. Zachęcamy do zgłoszenia na warsztat wybranych klas bądź …

Warsztaty dla młodzieży. Read More »

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz” zaprasza dzieci oraz młodzież na bezpłatne warsztaty. Tematyka zajęć to m.in.: nazywanie i rozpoznawanie emocji, nazywanie i rozpoznawanie potrzeb, nauka i propozycje dobrej praktyki spędzania wolnego czasu, świętowanie i wdzięczność, rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności i kreatywności. Termin: 13 czerwca 2021 roku (grupa wiekowa 10 – 12 lat) 1 …

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży Read More »

Zaproszenie Szkół do współpracy

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz” zaprasza chętne szkoły do zgłaszania chęci zrealizowania na terenie swojej placówki cyklu spotkań z dziećmi i młodzieżą poprowadzonych przez naszego psychologa. Spotkania te będą miały charakter profilaktyczny oraz edukacyjny. Ich celem jest ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowisku dzieci …

Zaproszenie Szkół do współpracy Read More »

Ruszają zapisy do Szkoły Rodziców i Wychowawców

Już po raz kolejny nasze Stowarzyszenie otwiera nabór chętnych osób na Szkołę dla Rodziców i Wychowawców. Tym razem będzie ona organizowana w ramach zadań realizowanych na mocy umowy zawartej z Gminą Miastem Częstochową co oznacza, że zajęcia odbywać się będą bezpłatnie. Szkoła rusza we wrześniu. Zachęcamy już teraz do zarezerwowania terminu oraz czasu na te …

Ruszają zapisy do Szkoły Rodziców i Wychowawców Read More »

Rusza Punkt Konsultacyjno-Wspierający dla osób dotkniętych uzależnieniami, a także dla osób dotkniętych przemocą

Zachęcamy do korzystania z naszego Punktu Konsultacyjno – Wspierającego dla osób dotkniętych uzależnieniami, a także dla osób dotkniętych przemocą, który prowadzony jest przez PSPiP „Macierz” na mocy umowy z Gminą Miasta Częstochowy. Jest to zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy, którego celem jest diagnozowanie problemów w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych i …

Rusza Punkt Konsultacyjno-Wspierający dla osób dotkniętych uzależnieniami, a także dla osób dotkniętych przemocą Read More »

tydzień sprawiedliwości banner

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 18-26 luty 2019r.

Przypadający na dzień 22 lutego Dzień Ofiar Przestępstw jest obchodzony we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Również w Polsce, jak co roku, Ministerstwo Sprawiedliwości jest jednym z głównych organizatorów Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach tego wydarzenia, wszystkie osoby poszkodowane mogą ❗️BEZPŁATNIE ❗️zasięgnąć porad i pomocy prawnej oraz psychologicznej w wyznaczonych lokalizacjach na terenie całej Polski.   Jak …

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 18-26 luty 2019r. Read More »

omoc Osobom Pokrzywdzonym przestępstwem

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich bliskim

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów  „MACIERZ” informuje o realizacji od lutego do grudnia 2018 r.  zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw i osobom im najbliższym. W województwie śląskim uruchomiono następujące Ośrodki: OŚRODEK DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM  I ŚWIADKÓW PRZESTĘPSTW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH   Częstochowa …

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich bliskim Read More »

Program Wzmacniania Rodziny

Zakończyła się II Edycja Programu Wzmacniania Rodziny – realizowanego przez edukatorów rodzinnych z Polskiego Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” od czerwca do września 2015 roku. Program realizowany był we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. W …

Program Wzmacniania Rodziny Read More »

Razem dla dobra wspólnego

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „Macierz” rozpoczęło z dniem 1 marca 2011 r. realizację projektu„Razem dla dobra wspólnego”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.3 – „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „Macierz” rozpoczęło z dniem 1 marca …

Razem dla dobra wspólnego Read More »