omoc Osobom Pokrzywdzonym przestępstwem

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich bliskim

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów  „MACIERZ” informuje o realizacji od lutego do grudnia 2018 r.  zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw i osobom
im najbliższym.

W województwie śląskim uruchomiono następujące Ośrodki:

OŚRODEK DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 I ŚWIADKÓW PRZESTĘPSTW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH

 

Częstochowa przy ulicy Nowowiejskiego 3,  

Dyżur Osoby Pierwszego Kontaktu   Tel: 605 607 696

                        godziny pracy:

poniedziałek , czwartek, piątek:          8.00 – 15.00

wtorek, środa :                                    13.00 – 20.00

sobota :                                                   8.00 – 12.00

 Dyżur telefoniczny nr:  792 664 266

poniedziałek , czwartek, piątek w godzinach:  15.00 – 18.00

wtorek, środa w godzinach:  8.00 – 13.00

sobota w godzinach: 12.00 – 15.00

 

 

Lubliniec przy ulicy Wąskiej 3 a,

Dyżur Osoby Pierwszego Kontaktu   Tel: 795667566

                        godziny pracy:

poniedziałek , czwartek, piątek:          8.00 – 15.00

wtorek, środa :                                    13.00 – 20.00

sobota :                                                   8.00 – 12.00

Dyżur telefoniczny nr:  792 664 266

poniedziałek , czwartek, piątek w godzinach:  15.00 – 18.00

wtorek, środa w godzinach:  8.00 – 13.00

sobota w godzinach: 12.00 – 15.00

           

 

Zawiercie przy ulicy Daszyńskiego 55,

Dyżur Osoby Pierwszego Kontaktu   Tel: 791 667 366

                        godziny pracy:

poniedziałek , czwartek, piątek:          8.00 – 15.00

wtorek, środa :                                    13.00 – 20.00

sobota :                                                   8.00 – 12.00

 

Dyżur telefoniczny nr:  792 664 266

poniedziałek , czwartek, piątek w godzinach:  15.00 – 18.00

wtorek, środa w godzinach:  8.00 – 13.00

sobota w godzinach: 12.00 – 15.00

 

Zadania realizowane w Ośrodkach w ramach pomocy:

  1. Pomoc prawna
  2. Pomoc tłumacza migowego
  3. Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna
  4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych
  5. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych
  6. Dofinansowanie do kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje
  7. Finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych
  8. Pokrywanie kosztów żywności i bonów żywnościowych
  9. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży i środków chemicznych
  10. Finansowanie kosztów zorganizowanego wypoczynku małoletniego