Członkowie Stowarzyszenia

 

mgr Agnieszka Kuliś – pedagog, mediator rodzinny, edukator rodzinny, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

mgr Magdalena Sawicka – psycholog, teolog.

mgr Jerzy Nitkiewic – prawnik.

Ryszard Zajic – jeden z Założycieli Stowarzyszenia.

mgr Bernadetta Kocela – pedagog.

ks. Grzegorz Płaneta– prezbiter archidiecezji częstochowskiej, mediator rodzinny, psychoterapeuta, instruktor wspinaczki sportowej i alpinista.

mgr Konrad Sawicki – radca prawny.

mgr Żaneta Pacud – prawnik, prezes Fundacji FIGIS.

mgr Izabela Jacewicz – pedagog, oligofrenopedagog, mediator rodzinny, edukator rodzinny,  realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

mgr Aleksandra Nitkiewicz – polonistka, coach. Pomysłodawca i koordynator Szkoły Rodzenia „Dobrze Urodzić”.

mgr Beata Zielonka – pedagog. Realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

mgr Aneta Sikora – psycholog, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

mgr Maria Iwańczak – pedagog, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

mgr Marzanna Sokołowska – pedagog, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, animator „Spotkań Małżeńskich”

mgr Bernadeta Dudzic – trener i doradca psychologiczny, teolog.

mgr Elżbieta Kucharska – pedagog, pedagog specjalny.

mgr Helena Grembecka – teolog, doradca Życia Rodzinnego, nauczyciel NPR.

mgr Beata Dutkiewicz – mgr historii, psychologia biznesu.

mgr Justyna Krukowska – psycholog.

Anna Ryng – specjalista ds. przemocy w rodzinie.

mgr Katarzyna Wróż – psycholog, teolog.