Bliżej nas

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „Macierz” rozpoczęło z dniem 1 marca 2011 r. realizację projektu
„Bliżej nas”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.3 – „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Realizacja projektu ma w założeniu doprowadzić do zwiększenia aktywności i integracji mieszkańców gminy Blachownia, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia społecznego. Działania, które zostaną podjęte w ramach realizacji projektu obejmują:

Warsztaty „Mój dom – mój ogród”:

Dobre gotowanie – kuchnie świata – kuchnia malezyjska
26.03.11 godz. 10:00-14:00 Gimnazjum w Żarkach Letnisku
Mój dom – odzyskane piękno – jak odnowić rzeczy codziennego użytku
2.04.11 godz. 10:00-14:00 Gimnazjum w Żarkach Letnisku
Mój ogród – pielęgnacja i utrzymanie
9.04.11 godz. 10:00 – 14:00 Gimnazjum w Żarkach Letnisku
Nordic-walking
14.05.11 godz. 14:00-18:00 Gimnazjum w Żarkach Letnisku
Mistrz grilla poleca
4.06.11 godz. 10:00-14:00, Żarki Letnisko ul. Wiejska 11b
Kurs aktywizacji ruchowej – Kurs Salsy dla młodzieży
rozpoczęcie zajęć 5.04.11r. godz. 18:00-19:30 Gimnazjum w Żarkach Letnisku
Kurs poligraficzno-fotograficzny dla młodzieży
rozpoczęcie zajęć 19.03 godz. 10:00-12:00 Gimnazjum w Żarkach Letnisku

Warsztat „Moja praca – moja firma”
rozpoczęcie zajęć 14.05 godz. 9:00-13:00 Gimnazjum w Żarkach Letnisku

Porady księgowe rozpoczęcie 10.05.11,
godz. 17:00-19:00, Gimnazjum w Żarkach Letnisku

Warsztaty dla rodziców i wychowawców
rozpoczęcie zajęć 16.04.11 godz. 9:00-13:00 Gimnazjum w Żarkach

Warsztat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
7.05.11 godz. 9:00-14:00 Przychodnia Lekarska Medicor w Żarkach Letnisku

Letni Koncert w Amfiteatrze
16.07.11 godz. 15:00-19:00 Żarki Letnisko

Wszystkie przewidziane działania skierowane są do mieszkańców Żarek Letnisko.

Projekt realizowany będzie od 1 marca do 31 lipca 2011 r.

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są w Żarkach Letnisku przy ul. Wiejskiej 11b oraz w Biurze Projektu, Częstochowa przy ul. Nowowiejskiego 3

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wszelkie informacje dotyczące Projektu można uzyskać pod numerem telefonu 509 045 920. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w projekcie.