Program Wzmacniania Rodziny

Zakończyła się II Edycja Programu Wzmacniania Rodziny – realizowanego przez edukatorów rodzinnych z Polskiego Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” od czerwca do września 2015 roku. Program realizowany był we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. W programie wzięło udział 10 rodzin wielodzietnych.

Na czym polega

 • Spotkania odbywają się raz w tygodniu, przez okres 10 tygodni
 • Bierze w nich udział grupa około 10 rodzin (rodziców / opiekunów i ich dzieci), którzy chcą poprawić swoje wzajemne relacje.
 • Każde spotkanie trwa 4 godziny
  • W pierwszej części zajęcia odbywają się oddzielnie w grupie rodziców/opiekunów oraz w grupie młodzieży,
  • Druga część zajęć to czas spędzony wspólnie przez rodziców i dzieci.
 • Podczas spotkań:
  • Pokazywane są typowe sytuacje z życia rodzinnego (również film DVD),
  • Dyskutuje się na temat rozwiązywania problemów, z którymi rodzina ma do czynienia,
  • organizowane są gry, zabawy i ćwiczenia pozwalające rodzicom i dzieciom miło spędzić razem czas.
 • Między kolejnymi spotkaniami można wypróbować we własnej rodzinie metody rozwiązywania problemów omawiane w czasie spotkań.
 • Spotkania są prowadzone przez psychologów, pedagogów lub terapeutów – osoby z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą i z rodzinami.