Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich bliskim oraz świadkom lata 2022-2025

„Współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Piotrkowie Trybunalskim

 

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” prowadzi w Piotrkowie Trybunalskim Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz jego lokalne punkty: w Radomsku, Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim i Opocznie.

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie
oraz osoby im najbliższe.

BEZPŁATNA pomoc dla osób pokrzywdzonych i osób im najbliższych obejmuje:

 • pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz psychiatryczną,
 • pomoc prawną oraz mediacje,
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej, jeżeli osoby nie władają
  w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu w związku z otrzymywaną pomocą,
 • pokrywanie kosztów żywności oraz bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

BEZPŁATNA pomoc dla świadków i osób im najbliższych obejmuje:

 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przyjdź lub zadzwoń do naszego Ośrodka
– osoba pierwszego kontaktu pomoże w zakwalifikowaniu do odpowiedniej formy pomocy i umówi termin bezpłatnej wizyty u specjalisty.

 

W CELU OTRZYMANIA POMOCY NALEŻY:

 1. Umówić się telefonicznie lub na miejscu na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu
  w Ośrodku w Piotrkowie Trybunalskim lub w lokalnym punkcie w Radomsku, Bełchatowie,
  Tomaszowie Mazowieckim lub Opocznie.
 2. Wypełnić wniosek o udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem, świadkowi lub osobie najbliższej.
 3. Dołączyć do wniosku komplet dokumentów wskazanych przez osobę pierwszego kontaktu.

 

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 1. Narutowicza 84, 97-300 Piotrków Trybunalski 

tel. 791 669 566, e-mail: piotrkow@macierz.pl

 

PONIEDZIAŁEK 08:00 – 15:00
WTOREK 13:00 – 20:00
ŚRODA 13:00 – 20:00
CZWARTEK 08:00 – 15:00
PIĄTEK 08:00 – 15:00
SOBOTA 08:00 – 13:00

 

LOKALNY PUNKT W RADOMSKU
ul. Kościuszki 12A, 97-500 Radomsko

tel. 791 662 966, e-mail: radomsko@macierz.pl

 

WTOREK 15:00 – 20:00
ŚRODA 12:00 – 17:00

LOKALNY PUNKT W BEŁCHATOWIE
Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 42, 97-400 Bełchatów

tel. 791 665 966, e-mail: belchatow@macierz.pl

 

WTOREK 15:00 – 20:00
ŚRODA 15:00 – 20:00

LOKALNY PUNKT W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ul. Jana Pawła II 64/66, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 792 664 266, e-mail: tomaszow.mazowiecki@macierz.pl

 

PONIEDZIAŁEK 15:00 – 20:00
CZWARTEK 15:00 – 20:00

LOKALNY PUNKT W OPOCZNIE

ul. Biernackiego 3, 26-300 Opoczno

tel. 795 667 566, e-mail: opoczno@macierz.pl

 

ŚRODA 15:30 – 20:30
CZWARTEK 15:30 – 20:30

W DNI ŚWIĄTECZNE Ośrodek oraz lokalne punkty są NIECZYNNE

Linia Pomocy Pokrzywdzonym czynna 24/7: + 48 222 309 900, adres e-mail: info@numersos.pl

Znasz kogoś pokrzywdzonego przestępstwem?

Podziel się z nim powyższymi informacjami!