PROJEKTY

omoc Osobom Pokrzywdzonym przestępstwem

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich bliskim

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów  „MACIERZ” informuje o realizacji od lutego do grudnia 2018 r.  zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw i osobom im najbliższym. W województwie śląskim uruchomiono następujące Ośrodki: OŚRODEK DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM  I ŚWIADKÓW PRZESTĘPSTW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH   Częstochowa …

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich bliskim Read More »

Program Wzmacniania Rodziny

Zakończyła się II Edycja Programu Wzmacniania Rodziny – realizowanego przez edukatorów rodzinnych z Polskiego Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” od czerwca do września 2015 roku. Program realizowany był we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. W …

Program Wzmacniania Rodziny Read More »

Razem dla dobra wspólnego

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „Macierz” rozpoczęło z dniem 1 marca 2011 r. realizację projektu„Razem dla dobra wspólnego”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.3 – „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „Macierz” rozpoczęło z dniem 1 marca …

Razem dla dobra wspólnego Read More »

Bliżej nas

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „Macierz” rozpoczęło z dniem 1 marca 2011 r. realizację projektu „Bliżej nas”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.3 – „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Realizacja projektu ma w założeniu doprowadzić do zwiększenia aktywności i integracji mieszkańców …

Bliżej nas Read More »