Miesiąc: czerwiec 2018

omoc Osobom Pokrzywdzonym przestępstwem

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich bliskim

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów  „MACIERZ” informuje o realizacji od lutego do grudnia 2018 r.  zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw i osobom im najbliższym. W województwie śląskim uruchomiono następujące Ośrodki: OŚRODEK DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM  I ŚWIADKÓW PRZESTĘPSTW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH   Częstochowa …

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich bliskim Read More »

Program Wzmacniania Rodziny

Zakończyła się II Edycja Programu Wzmacniania Rodziny – realizowanego przez edukatorów rodzinnych z Polskiego Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” od czerwca do września 2015 roku. Program realizowany był we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. W …

Program Wzmacniania Rodziny Read More »

Razem dla dobra wspólnego

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „Macierz” rozpoczęło z dniem 1 marca 2011 r. realizację projektu„Razem dla dobra wspólnego”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.3 – „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „Macierz” rozpoczęło z dniem 1 marca …

Razem dla dobra wspólnego Read More »

Bliżej nas

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „Macierz” rozpoczęło z dniem 1 marca 2011 r. realizację projektu „Bliżej nas”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.3 – „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Realizacja projektu ma w założeniu doprowadzić do zwiększenia aktywności i integracji mieszkańców …

Bliżej nas Read More »

Profilaktyka dla Szkół

Interwencja profilaktyczna w szkole Znaczny wzrost używania przez młodzież narkotyków oraz obniżanie się wieku inicjacji spowodowało, że problem stał się widoczny w szkołach. Interwencję trzeba podejmować jak najwcześniej, aby zapobiegać poważnym szkodom jakie mogą wynikać z sięgania po środki psychoaktywne. Celem interwencji jest przede wszystkim: Zmiana zachowań ucznia sięgającego po środki psychoaktywne poprzez udzielenie jemu …

Profilaktyka dla Szkół Read More »

Pomoc Psychologiczna i Pedagogiczna

Jest to proces zmian, dokonanych w czasie  przy pomocy dorady lub terapeuty, które mogą  pomóc w rozwoju, przemianie wewnętrznej i poprawie funkcjonowania. Terapia zatem koncentruje się na zmianie zachowania człowieka i przekształceniu dysfunkcjonalnych nawyków w nowe, przystosowawcze sposoby radzenia sobie a także pomoc w rozwinięciu osobowości i urzeczywistnieniu własnego niepowtarzalnego potencjału oraz wewnętrznej harmonii, jakie …

Pomoc Psychologiczna i Pedagogiczna Read More »

Mediacje Małżeńskie i Rodzinne

Mediacje Małżeńskie i Rodzinne

Pomagamy w uregulowaniu spraw: finansowych, majątkowych pilnych na czas trwania postępowania sądowego małżeńskich związanych z rozstaniem / separacją / rozwodem związanych z opieką nad dziećmi i/lub innymi członkami rodziny innych spraw spornych oraz w uzgodnieniu warunków potrzebnych dla pojednania. Czym jest mediacja? „Interwencja w konflikt lub toczące się negocjacje podjęte przez akceptowaną trzecią stronę, która …

Mediacje Małżeńskie i Rodzinne Read More »

Szkoła rodzenia

Katolicka Szkoła Rodzenia DOBRZE URODZIĆ Pomoc rodzicom w przygotowaniu naturalnego porodu na płaszczyźnie: duchowej, emocjonalnej, intelektualnej, psychicznej i fizycznej. Wsparcie w odkrywaniu intymności porodu oraz potrzeby zaangażowania obojga rodziców. W programie m.in.: Cele i zadania profilaktyki okołoporodowej. Higiena fizyczna i psychiczna Odżywianie i aktywność ruchowa Cud poczęcia i rozwój dziecka w okresie prenatalnym Dialog rodziców …

Szkoła rodzenia Read More »

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Poradnia kieruje swą ofertę do osób indywidualnych i rodzin, które potrzebują pomocy i wsparcia oraz wspomagania rozwoju i podnoszenia jakości życia. Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji życiowej, przeżywasz kryzys, stoisz przed nowym wyborem, możesz uzyskać pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, psychiatryczną, prawną, duchową. Jeżeli: niepokoją Cię Twoje emocje, myśli, zachowania, nie radzisz sobie w relacjach z bliskimi, …

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Read More »