Bliżej nas

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „Macierz” rozpoczęło z dniem 1 marca 2011 r. realizację projektu „Bliżej nas”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.3 – „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Realizacja projektu ma w założeniu doprowadzić do zwiększenia aktywności i integracji mieszkańców …

Bliżej nas Read More »