Rusza Punkt Konsultacyjno-Wspierający dla osób dotkniętych uzależnieniami, a także dla osób dotkniętych przemocą

Zachęcamy do korzystania z naszego Punktu Konsultacyjno – Wspierającego dla osób dotkniętych uzależnieniami, a także dla osób dotkniętych przemocą, który prowadzony jest przez PSPiP „Macierz” na mocy umowy z Gminą Miasta Częstochowy. Jest to zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy, którego celem jest diagnozowanie problemów w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie oraz udzielanie wsparcia dla tych osób i ich rodzin.
Jeżeli:
– jesteś osobą uzależnioną lub dotkniętą uzależnieniem,
– bliska Ci osoba jest uzależniona,
– jesteś dotknięta/y przemocą w rodzinie,
– stosujesz przemoc wobec bliskich Ci osób,
– jesteś w kryzysie
skorzystaj z bezpłatnej pomocy.
Nasi specjaliści:
– pomogą Ci zdiagnozować problem w zakresie uzależnienia, przemocy i wykluczenia społecznego,
– udzielą porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych,
– udzielą niezbędnego wsparcia.
W naszym Punkcie Konsultacyjno – Wspierającym czekają na Ciebie psychologowie/konsultanci do spraw przemocy w rodzinie oraz pracownik socjalny.
Dyżury specjalistów w każdy poniedziałek w godzinach 15:30 – 19:30.
Przyjdź lub zadzwoń 605 607 696 .
Daj sobie pomóc.