Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Wychowywać to kochać i wymagać

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

O czym?

Każdy kto wychowuje chce mieć skuteczny sposób na porozumiewanie się i kontakt z dzieckiem. Jest to o tyle trudne, że nie ma jednakowych osób, tych samych sytuacji, gotowych recept idealnie pasujących do wszystkich i do wszystkiego. Lecz jako rodzice i wychowawcy nie musimy kroczyć po omacku i zdawać się tylko na intuicję i doświadczenia wyniesione z własnej rodziny. Możemy się kształcić. SdRiW daje taką możliwość i pokazuje, że w wychowaniu potrzebne są konkretne umiejętności, których można się nauczyć.

Każdy okruch wiedzy może spowodować refleksję na własny temat i sprowokować do poszukiwania odpowiedzi na na przykład takie pytania:

 • O co mi w wychowaniu chodzi?
 • Co jako dorosły mogę przekazać dziecku?
 • Co ulepszać i zmieniać, aby pełniej przeżywać swoje rodzicielstwo?
 • Jak przekazywać wartości, aby owocowało to wybieraniem przez dziecko dobra?

Na te i inne pytania i problemy związane z wychowywaniem możemy znaleźć odpowiedź na spotkaniach w SdRiW. Program jest rekomendowany przez m.in. Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie i PARPĘ.

Dla kogo?

Szkoła jest dla każdego Rodzica, bądź wychowawcy, który pragnie skuteczniej, bardziej świadomie i odpowiedzialnie wychowywać.

Opierając się m.in. na wynikach badań psychologa amerykańskiego J.D. Hawkinsa uznajemy silną więź rodzinna za jedną z głównych czynników chroniących przed uzależnieniem, a nabywanie umiejętności dobrego porozumiewania się za jeden z filtrów tejże więzi.

Rodzice i wychowawcy, którzy chcą:

 • lepiej rozumieć dzieci,
 • skuteczniej się z nimi porozumiewać,
 • praktycznie wprowadzać w życie swojej rodziny ideę wzajemnego szacunku,
 • rozwiązywać nieuchronne między światem dorosłych i dzieci konflikty w sposób budujący,
 • stworzyć głębsza więź rodzinną
 • spotykają się w małych grupach, żeby dzielić się swoimi kłopotami i pomysłami radzenia sobie z nimi, wspólnie uczyć się umiejętności wychowawczych, poszukiwać nowych dróg porozumienia.

Podsumowując „Szkoła…” jest dla:

 • dla rodziców,
 • dla nauczycieli, wychowawców,
 • dla katechetów, duszpasterzy, sióstr zakonnych,
 • dla pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów,
 • dla profesjonalistów zainteresowanych prowadzeniem Szkoły,
 • dla osób, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi.

Co w programie? 

Część I – Budowanie relacji dorosły − dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:

 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
 • wpływ ról na relacje między dziećmi.

Część III – Dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:

 • młodzieńczy bunt,
 • pragnienie akceptacji,
 • potrzeba decydowania o sobie,
 • przedwczesne zainteresowanie seksem,
 • narkotyki,
 • niebezpieczeństwo mediów.

Jak? 

Zajęcia mają charakter warsztatowy, składają się z omówień i wprowadzeń teoretycznych, a ich istotą są ćwiczenia. Elementem uczącym jest też wymiana doświadczeń między uczestnikami zajęć oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (12 osób).

Kto prowadzi?

Zajęcia poprowadzą realizatorzy – profesjonaliści przygotowani do prowadzenia warsztatów przez Panią Annę Zajic. Osoby prowadzące posiadają Certyfikat Realizatora Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców wydany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE w Warszawie, dający uprawnienia do prowadzenia zajęć zgodnie ze standardami obowiązującymi w programie.

 

Warsztaty trwają 40 godz., odbywają się raz w tygodniu i trwają około 3-4 godz. Dla profesjonalistów istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów w systemie weekendowym (pt-sob) przez dwa następujące po sobie tygodnie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 605 607 696 lub 604 552 362