Warsztaty dla młodzieży w IX Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida

30 września ruszył cykl warsztatów profilaktycznych dla młodzieży. Nasi specjaliści: psycholog Magdalena Sawicka oraz couch Aleksandra Nitkiewicz, poprowadzą je dla grup uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie, by w ramach umowy z Gminą Miasta Częstochowa zrealizować zadanie publiczne pod tytułem „Profilaktyka zdrowia”.

Przeprowadzane warsztaty obejmą następującą tematykę:

– radzenie sobie z własnymi emocjami,

– motywacja do samodzielnego podejmowania decyzji, aktywności fizycznej i umysłowej,

– poprawa komunikacji i zaufania w grupie.

Spotkania z uczniami mają na celu wsparcie psychologiczne w zakresie profilaktyki uzależnień, ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka i promowanie zachowań prozdrowotnych. Ponadto spotkania mają służyć zniwelowaniu skutków przebywania w długotrwałej izolacji związanej z pandemią oraz zintegrowaniu środowisk młodzieżowych.