Listopad – czas zadumy i wspomnień

Listopad, a szczególnie jego początek, to czas zadumy i pamięci o naszych bliskich zmarłych.

Choć w tym roku święto Wszystkich Świętych wyglądało zgoła inaczej niż co roku, w naszych sercach wciąż pozostają osoby, których cięgle nam brakuje, za którymi tęsknimy i które wspominamy.

Taką osobą niewątpliwie jest Pani Anna Zajic  (1959 – 2018) – pedagog, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”.

Pani Ania Swoje życie dedykowała Bogu i ludziom. Wielu uczyła jak żyć. Szczególnie bliskie były jej problemy dzieci i młodzieży oraz pomoc rodzicom w budowaniu świadomych i właściwych postaw wychowawczych. Była jednym z dwóch liderów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w województwie śląskim, w ramach której przeszkoliła setki profesjonalistów oraz rodziców. Była edukatorem rodzinnym (Program wzmacniania Rodzin) oraz koordynatorem wielu projektów, w tym „Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Przez 17 lat czuwała nad działalnością naszego Stowarzyszenia, zawsze otwarta, choć z największym stażem – pytała o zdanie innych, by jak najlepiej nieść pomoc. Lubiła ludzi, rozmawiać i spotykać się z nimi, poznawać ich, a jednocześnie podążała swoją mocno zakorzenioną w Bogu drogą.

A oto jak wspominają ją jej bliscy:

https://aniadlanas.pl/category/wpisy

Za Pani ziemski trud i starania możemy ofiarować tylko jedno – wdzięczność, pamięć i modlitwę.

Jak pisała Wisława Szymborska: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci„.

Pani Aniu – pamiętamy!