Trwa kampania „16 dni przeciw przemocy ze względu na Płeć”

25 listopada rozpoczęła się światowa kampania 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Potrwa ona do 10 grudnia.

Kampania ta ma podkreślić, że prawa kobiet są niezbywalną integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest ich łamaniem, a nie sprawą prywatną.

Należy podkreślić, że to mężczyźni mogą bardzo wiele uczynić, by eliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt. To właśnie oni mogą przyczynić się do zmiany mentalności innych mężczyzn, zareagować i nie być pasywnym wobec zjawiska przemocy.

Kampania ma również na celu podnoszenie świadomości społecznej, a także wspieranie i koordynację działań w celu zlikwidowania przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

W Polsce ponad 90 tys. osób rocznie pada ofiarą przemocy w rodzinie – prawie 90% dorosłych ofiar przemocy to kobiety. Przemoc to nie konflikt. Konflikt i kryzys to zjawiska naturalne, a przemoc to przestępstwo. Zamazywanie tych pojęć osłabia ochronę pokrzywdzonych.

W naszym kraju każdego tygodnia w wyniku przemocy domowej umierają 4 kobiety.

Przemoc w polskich domach pojawia się niezależnie od poziomu zarobków, wykształcenia, zajmowanego stanowiska czy miejsca zamieszkania.

W związku ze zmianą tradycyjnych ról społecznych mamy do czynienia z kryzysem rodziny – to wnioski z Kongresu Praw Rodzicielskich zorganizowanego w czerwcu 2018 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to przyczyną nowych napięć w relacjach rodzinnych, które z kolei mogą przekładać się na wzrost zachowań przemocowych.

Przemoc psychiczna w 2017 roku, stanowiła prawie 50% ogólnej liczby odnotowanych przypadków stosowania przemocy w rodzinie . Przemoc fizyczna natomiast, stanowiła ponad 35% liczby ogólnej.

Ofiary przemocy mogą być dotknięte syndromem wyuczonej bezradności, stresu pourazowego, sztokholmskim, zależne ekonomicznie od sprawcy, dlatego mogą nie być w stanie samodzielnie podjąć działań w swojej obronie.

Reaguj, kiedy jesteś świadkiem przemocy!

Zwróćmy uwagę na to co dzieje się wokół nas. Zwłaszcza w dobie epidemii koronawirusa nasze zainteresowanie i nasza pomoc może uratować komuś życie.

Co możesz zrobić:

  • zadzwoń na bezpłatny i czynny przez całą dobę numer infolinii Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, żeby dowiedzieć jak możesz pomóc. Pierwszą i kluczową formą pomocy jest wysłuchanie ofiary i uznanie jej wiarygodności;
  • Skontaktuj się z osobą pierwszego kontaktu dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (tel. całodobowej infolinii: 791 667 366). Wykaz naszego Ośrodka i Punktów Lokalnych Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i ich świadków znajduje się tutaj. Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe. Nasi specjaliści bezpłatnie zapewnią Ci m.in. wsparcie prawne i psychologiczne.
  • Wyraźnie sygnalizuj w swoim otoczeniu, że nie akceptujesz przemocy domowej.

Oczywiste jest, że o przeciwdziałaniu przemocy powinniśmy pamiętać cały rok, lecz przez czas trwania kampanii szczególnie o tym przypominamy i zachęcamy do prowadzenia działań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Pamiętaj, obojętność na agresję i przemoc jest przyzwoleniem oraz cichą akceptacją tego typu zachowań.