Warsztaty „Rodzice dla Rodziców”

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz” serdecznie zaprasza wszystkich rodziców/opiekunów dzieci na bezpłatne zajęcia „Rodzice dla Rodziców”. Będą to warsztaty profilaktyczne, oparte na pozytywnej dyscyplinie, pokazujące jak umacniać więzi.  Mają one na celu kreowanie dobrych relacji rodzic/opiekun – dziecko, ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, a także wskazywanie na czynniki ryzyka dotyczące zachowania rodziców, dzieci i młodzieży.

Termin: 3 i 11 lipca 2021 roku w godz. 9.00 – 16.00

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Zapisy oraz więcej informacji pod nr tel.: 605 607 696

Serdecznie zapraszamy!