Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz” zaprasza dzieci oraz młodzież na bezpłatne warsztaty. Tematyka zajęć to m.in.:

  • nazywanie i rozpoznawanie emocji,
  • nazywanie i rozpoznawanie potrzeb,
  • nauka i propozycje dobrej praktyki spędzania wolnego czasu,
  • świętowanie i wdzięczność,
  • rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności i kreatywności.

Termin:

  1. 13 czerwca 2021 roku (grupa wiekowa 10 – 12 lat)
  2. 1 lipca (grupa wiekowa 13 – 16 lat)

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy i ma na celu integrację środowisk dziecięcych i młodzieżowych oraz podniesienie wśród uczestników poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych.

Serdecznie zapraszamy.