Zaproszenie Szkół do współpracy

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz” zaprasza chętne szkoły do zgłaszania chęci zrealizowania na terenie swojej placówki cyklu spotkań z dziećmi i młodzieżą poprowadzonych przez naszego psychologa.

Spotkania te będą miały charakter profilaktyczny oraz edukacyjny. Ich celem jest ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowisku dzieci i młodzieży, a także promowanie zachowań prozdrowotnych (w tym zdrowego i aktywnego stylu życia).

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Wszelkie informacje oraz zgłoszenia pod nr tel.: 605 607 696 oraz przez e-mail: macierzstow@poczta.onet.pl