Pomoc Psychologiczna i Pedagogiczna

Jest to proces zmian, dokonanych w czasie  przy pomocy dorady lub terapeuty, które mogą  pomóc w rozwoju, przemianie wewnętrznej i poprawie funkcjonowania.

Terapia zatem koncentruje się na zmianie zachowania człowieka i przekształceniu dysfunkcjonalnych nawyków w nowe, przystosowawcze sposoby radzenia sobie a także pomoc w rozwinięciu osobowości i urzeczywistnieniu własnego niepowtarzalnego potencjału oraz wewnętrznej harmonii, jakie tkwią w każdym człowieku, nawet jeśli w jakimś aspekcie jego funkcjonowanie jest zaburzone.

Osiąga się to przez wzmacnianie i rozwijanie poczucia autonomii, własnej wartości i niepowtarzalności, a także przez wyrabianie odpowiedzialności za własne życie i umiejętności odnajdywania w nim sensu (wartości).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Stowarzyszenia pod numerem telefonu 605 607 696 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.